Вие сте тук

Покана за предложения в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
понеделник, 19 Март, 2018 - 17:18
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 19 март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Многогодишната работна програма за отпускане на финансова помощ в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка със следната покана: CEF-Energy-2018-1

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е 200 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 26 април 2018 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.