Вие сте тук

Генералният секретариат на Съвета обявява свободни позиции за длъжността директор

Дата на публикуване: 
четвъртък, 5 Април, 2018 - 10:47
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 април са публикувани 5 обявления за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералният секретариат на Съвета.

Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет и Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на дейността им. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва правни и политически становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, изготвяне на проекти за текстове, както и във всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета.

Кандидатите трябва да отговарят на следните условия за допускане към момента на подаване на кандидатурите:

  • да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;
  • да не са лишени от граждански права;
  • да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Кандидатурите следва да се изпратят не по-късно от крайния срок по електронна поща на адрес: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 25 април 2018 г.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук: