Вие сте тук

Покани за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
четвъртък, 3 Май, 2018 - 10:56
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 май са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следните покани:

  • CEF-TC-2018-2: Автоматизиран превод
  • CEF-TC-2018-2: Електронно доставяне (eDelivery)
  • CEF-TC-2018-2: Електронно фактуриране (eInvoicing)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените три покани е 10,5 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията по тези три покани е 18 септември 2018 г.

  • CEF-TC-2018-5: Отворени публични данни (Public Open Data)

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 18,5 милиона евро.

За тази покана крайният срок за представяне на предложенията е 15 ноември 2018 г.

  • CEF-TC-2018-3: Киберсигурност

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по тази покана е 13 милиона евро.

За тази покана крайният срок за представяне на предложенията е 22 ноември 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

В Официалния вестник на ЕС от 28 септември е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия публикува поправка на поканата за предложения CEF-TC-2018-3: „Киберсигурност“, за да предостави безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите, определени в работната програма за 2018 г. за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) – сектор „Телекомуникации“.

Поправката на поканата е публикувана на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cyber-security