Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
четвъртък, 17 Май, 2018 - 10:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 май е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения (МСЕ-Транспорт-2018 (Общ пакет) за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма за финансова помощ в областта на Механизма за свързване на Европа (МСЕ), сектор „Транспорт“.

Индикативният бюджет по поканата е 450 млн. евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 24 октомври 2018 г. (17:00 ч. брюкселско време).

Пълният текст на поканата е публикуван на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals