Вие сте тук

Покана за предложения в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
понеделник, 11 Юни, 2018 - 10:21
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 юни е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства. Предложенията трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Приканва се представянето на предложения по следната покана: CEF-Energy-2018-2

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения е 500 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 11 октомври 2018 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.