Вие сте тук

Позиция на българските евродепутати във връзка с днешното гласуването на пакета „ Мобилност “

Дата на публикуване: 
четвъртък, 14 Юни, 2018 - 16:43

Европейският парламент (ЕП) не даде мандат за преговори по пакет „Европа в движение“ (пакет „Мобилност“) във формат на триалози между Европейския съвет (ЕС), Европейската комисия (ЕК) и ЕП. Това се казва в съобщение до медиите от българските евродепутати, разпространено от офиса на евродепутата Андрей Ковачев.

Според приетите днес решения в рамките на следващата пленарна сесия трите доклада по отношение  на  прилагането  на  правилата  на  Директивата  за  командироване  по  отношение  на международния  транспорт,  времето  за  управление  и  почивка  и  правилата  по  отношение  на упражняването на професията автомобилен превозвач и каботажа ще бъдат поставени на гласуване в пленарна зала. При това положение се дава възможност в рамките на срок до следващото пленарно заседание в текстовете да бъдат внасяни допълнителни изменения.

В рамките процедурата по внасяне на измененията и при гласуването в пленарна зала като български представители в ЕП ще продължим да отстояваме ключовите позиции, формирани от исканията на българските превозвачи и синдикати, а именно:

•  запазване  изключването  на  международните  шофьори  от  Директивата  за  командировани работници,

• отпадане на предложената забрана за ползване на почивката в кабината и въвеждане на реалистичен преходен период по отношение на предложената възможност за почивки на сертифицирани паркинги,

• запазване на възможността международните шофьори сами да избират къде да почиват, без да бъдат задължавани в избора си,

•постигане на гаранции, че предложението на всеки три седмици превозното средство да има поне едно натоварване или едно разтоварване в държавата членка на регистрация няма да се прилага за международните превози, а ще се отнася само като мярка за борба с фирмите "пощенски кутии“,

•удължаване срока на влизане в сила на задължението за въвеждането на интелигентните тахографи;

Допълнителен приоритет за българските представители в ЕП ще бъде постигането на достатъчно дълъг гратисен период за прилагането на предложените мерки, с цел за да се облекчи адаптацията и административната тежест на бранша.

Безпокойствието ни от резултатаот днешното гласуване е свързано с формираното мнозинство в Европейския парламент, което нееднозначно показва съотношението на силите.

Тагове: