Вие сте тук

Покани за предложения по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
четвъртък, 28 Юни, 2018 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 28 юни са публикувани покани за представяне на предложения в рамките на Работната програма за отпускане на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия отправя четири покани. Проектите трябва да са в съответствие с приоритетите и целите, определени в Работната програма за 2018 г. в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по следните четири покани:

  • CEF-TC-2018-4: Електронно здравеопазване;
  • CEF-TC-2018-4: Електронни обществени поръчки;
  • CEF-TC-2018-4: Европейски портал за електронно правосъдие;
  • CEF-TC-2018-4: Онлайн решаване на спорове (ОРС).

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения по посочените четири покани е 12,4 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията по тези четири покани е 22 ноември 2018 г.

Документацията във връзка с поканите е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.

В Официалния вестник на ЕС от 22 ноември е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия уведомява за поправка на поканата.

Поправката е публикувана на следния адрес в интернет:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-call-ehealth