Вие сте тук

Обява за свободно работно място за административни ръководители в делегации на ЕС

Дата на публикуване: 
четвъртък, 25 Октомври, 2018 - 10:30
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 25 октомври е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) може да наема на работа нови членове на публичната служба като „административни ръководители“ (функционална група AST).

Административните ръководители оказват съдействие на ръководителите на делегации на ЕС за изпълнението на техния мандат по отношение на всекидневното управление на делегацията в съответствие с действащите правила и разпоредби.

Наред с другото, административните ръководители координират работата на административния отдел и отговарят за различни области:

  • Човешки ресурси и управление на безопасността;
  • Финансово управление и изпълнение на бюджета на делегацията;
  • Управление на помещенията на делегацията, логистика, обществени поръчки и договори.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 27 ноември 2018 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AST/146/18 - Административни ръководители (AST 4) в делегации на ЕС (1.18 MB, PDF)