Вие сте тук

Евродепутатите настояват за бързо присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство

Дата на публикуване: 
вторник, 6 Ноември, 2018 - 15:54

Евродепутатите отново призоваха министрите на ЕС да вземат бързо и категорично решение за присъединяването на България и Румъния като пълноправни членове на Шенгенското пространство, съобщи информационната служба на Европейския парламент.

Те подчертават, че подходът в две стъпки - първо приключване на проверките на вътрешните морски и въздушни граници, последвано от спиране на проверките на вътрешните сухопътни граници - би представлявал редица рискове и би могъл да окаже отрицателно въздействие върху бъдещото разширяване на Шенгенското пространство. Следователно решението трябва да бъде взето под формата на единен правен акт, казват евродепутатите.

Проверките на румънските и българските сухопътни, морски и въздушни граници с държавите от Шенген трябва да бъдат премахнати;

  • Текущите гранични проверки имат отрицателно икономическо въздействие;
  • Хърватия също трябва да се присъедини към Шенген, веднага щом бъдат изпълнени необходимите критерии.

Министрите на ЕС трябва да допуснат възможно най-бързо България и Румъния до Шенгенското пространство без граничен контрол колкото се може по-бързо, настоя комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Членовете на ЕП призовават министрите на ЕС да вземат решение за присъединяването на Хърватия към Шенген, веднага щом Хърватия успешно изпълни необходимите критерии.

Членовете на комисията по граждански свободи подчертават, че Шенгенското пространство е уникално споразумение и едно от най-големите постижения на ЕС. Отлагането на пълното присъединяване на България и Румъния доведе до негативни последици не само за двете страни, но и за ЕС като цяло.

Евродепутатите подчертават също така, че поддържането на вътрешен граничен контрол или повторното му въвеждане в Шенгенското пространство подкопава доверието на гражданите в европейските институции и интеграцията. Той също има отрицателно икономическо въздействие върху вътрешния пазар на ЕС и износа и вноса от и за България и Румъния.

Те също така подчертават, че разширяването на Шенгенското пространство или свободното движение на гражданите на ЕС не трябва да бъдат негативно засегнати от липсата на напредък в други политики на ЕС като политиката за убежище и миграцията

Докладчикът Сергей Станишев (С&Д, България) заяви:

Днес комисията по граждански свободи потвърди, че България и Румъния трябва да станат пълноправни членки на Шенгенското пространство и отхвърлиха частичното присъединяване първо чрез въздушни и морски граници, и евентуално после чрез сухопътни граници. Този "двуетапен" подход създава опасен прецедент, който не само не притежава правно основание, но и води до редица икономически, социални и политически недостатъци за ЕС.

Проектодокладът беше приет с 36 гласа "за", 4 гласа „против“ и 1 "въздържал се". Очаква се Парламентът да гласува доклада през декември.

Парламентът даде зелена светлина на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство през юни 2011 г. и няколко пъти повтори позицията си след законодателната резолюция.

Понастоящем България и Румъния прилагат частично достиженията на шенгенското право и на границите на двете страни се извършват проверки. Окончателното решение дали двете страни могат да станат част от Шенгенското пространство трябва да бъде взето единодушно в Съвета от министрите на ЕС.

Тагове: