Вие сте тук

Малага – Европейска столица на спорта през 2020 година

вторник, 21 Юни, 2016 - 16:39

През ноември 2014 година Малага бе първият град, който представи кандидатурата си за Европейска столица на спорта за 2019 година. Това се случи по време на годишната церемония по връчване на наградите на „ACES Европа“ (Асоциация на европейските столици на спорта) в Еврпоейския парламент. В мотивационното писмо към кандидатурата кметът на града отбеляза, че „ако призванието бъде връчено на Малага, то ще бъде стимул тя да продължи да затвърждава позицията си сред европейските представителки на спорта най-вече по отношение на съоръженията за различни спортни събития, а също така и на тези, предназначени за спортните занимания на местните жители“.

Тази титла означава силен тласък за града, и имайки предвид положените усилия през последните години, Малага се превръща в андалуския областен град с най-висока спортна дейност.

В началото на октомври 2015 година Малага представи своите преимущества в областта на спорта в защита на кандидатурата си за спортна столица през 2019 година пред оценяващата комисия на ACES. Членовете на асоциацията, които извършиха визитата, огледаха спортните съоръжения в града и присъстваха на различни събития и дейности, които се състояха в него, като Суперкупата АВС по баскетбол, Голф турнира на Малага, мач на Малага-Реал.

По повод посещението им, общинският съветник Елиса Перес де Силес направи изявление, в което подчерта огромната значимост, която би имало подобно номиниране за проекта „Град на спортисти“, който цели спортната ангажираност на населението на града да надвиши 50%. Тя добави, че трябва да се насърчи физическата активност и съответно да се подобри здравето на гражданите, като се продължи поддържането и развитието на спортните училища и общинските игри. Освен това, в изказването си общинският съветник подчерта, че е необходимо да бъдат привлечени мащабни събития, определящи активния характер на града, които да превърнат спорта в един от елементите, предизвикващи интереса на посетителите.

На 1-ви август 2015 година Малага беше определена за финалистка заедно с унгарската столица Будапеща, която бе избрана за 2019 година, след като победи своята конкурентка с минимална разлика в резултата. Това даде възможност на Малага да стане Европейска столица на спорта през следващата 2020 година.

От общината обясниха в прессъобщение, че подобна номинация предполага провеждане на голям международен конгрес на спорта, извършване на спортна дейност 365 дни от годината и организиране на най-малко едно събитие със сериозна значимост в областта. Освен това, тя ще стимулира града да популяризира и занапред здравословния начин на живот сред своето население, а също така да продължи да домакинства различни събития на национално и международно ниво.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.