Вие сте тук

Андрей Ковачев: За София е голяма чест да носи титлата на Европейска столица на спорта за 2018-та година

понеделник, 24 Октомври, 2016 - 11:25
Тема: 

Във връзка с европейските събития през 2018 в София, инициативата „Столица ЕВРОПА“ ви представя мнението на европейския депутат от ЕНП/ГЕРБ Андрей Ковачев. Д-р Ковачев е член на Бюрото на Европейския парламент и председател на консултативната група към Европейската асоциация на спортните столици и градове.

1. Вие сте европейски депутат , но и председател на консултативната група към Европейската асоциация на спортните столици и градове. Според Вас възможно ли е събития от София – Европейска столица на спорта 2018 да се съчетаят със събитията от Българското председателство на ЕС

За София е  голяма чест да носи титлата на Европейска столица на спорта за 2018-та година. Това е признание за постиженията в изграждането на спортни съоръжения, за които г-жа Йорданка Фандъкова и общинската администрация положиха много усилия. Българското председателство на ЕС също е едно много сериозно предизвикателство, което трябва да посрещнем добре подготвени. Това е и уникална възможност за страната ни, тъй като събитията свързани с председателството ще съберат представители на високо ниво от страните членки и ще увеличат видимостта на всички прояви в столицата. 

Не само смятам, че председателството на ЕС на страната ни и София - Европейска столица на спорта 2018 могат да се съчетаят, но мисля че определено трябва да извлечем ползите от това съвпадение.

Бих искал да напомня, че събитията могат да се обвържат и с домакинството на Варна като „Европейска младежка столица“ през 2017 г., както и на Пловдив като „Европейска столица на културата” през 2019 г. с цел максимално популяризиране на страната ни.

2. Възможно ли е да бъде използвано съвпадението между двете инициативи , за да се насочи вниманието на европейската общественост и политически елит към ползите  и предизвикателствата пред масовият спорт

Разбира се, това би бил много подходящ момент за популяризирането на ползите от спорта. Защо да не бъде даден старт на подобна европейска кампания именно в България. В своята работа като евродепутат и член на Комисията по oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните винаги съм защитавал позицията, че именно спортът е един от най-добрите начини за превенция от заболявания, спестявайки по този начин пари за здравеопазване. Чрез активен спорт подобряваме  нашата физическа издръжливост, учим се на дисциплина и на воля за успех. Спортът ни помага в постигането на по-пълноценен живот.

Тези идеи могат да залегнат в организирането на конференции и дискусии, с участието на министрите на страните членки, които така или иначе ще бъдат в България, за да вземат участие в събитията от председателството.

3. Как, според Вас , трябва да се популяризират събитията от Европейската столица на спорта и Председателството на ЕС

Всяко едно от тези събития трябва да има ефикасна стратегия за комуникация, а инструментите за популяризирането им са многобройни. Скоростното развитие на социалните мрежи ни дава предимството информацията да достигне до възможно най-голям брой хора навсякъде по света. Надявам се българските медии също да осигурят подобаващо отразяване на събитията на национално ниво. Можем да бъдем иновативни и креативни използвайки новите технологии.

Отделно може да се помисли и за организирането на инициативи за спортни дейности (разходки сред природата, маратони, гимнастика, танци), както и на инициативи от културно естество ( изложби, концерти ).

Аз и колегите ми членове на Европейския парламент също ще допринесем за популяризирането на тези събития, като разпространяваме информацията сред колегите в ЕП и чуждестранните ни контакти.

4. Какви възможности и предизвикателства предлагат тези две събития пред София град

Чрез тези две събития видимостта на страната ни ще се повиши  в европейски мащаб. Смятам, че трябва да се възползваме от тази възможност, за да насочим вниманието на европейската общественост към определени политики и инициативи, които искаме да популяризираме.

Има много малко време до началото на българското председателство и домакинството на столицата ни като Европейска столица на спорта 2018, така че призовавам отново всички страни за пълна мобилизация в изграждането и поддържането на добри условия за професионален и любителски спорт, както и предлагането на богата, и разнообразна спортна програма за столичани и гостите на града.

5. И последно , какво бихте препоръчали за организацията в София през 2018

За да могат да се извлекат взаимните ползи от съвпадението между София Европейска столица на спорта за 2018, както и председателството на ЕС е необходима добра координация и съдействие между различните екипи.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.