Вие сте тук

SoСофия за Столица ЕВРОПА

вторник, 25 Октомври, 2016 - 10:21
Тема: 

#soСофия е независима платформа за брандинг на града, която все по-убедително се превръща в пространство за диалог между гостите и жителите на града за това кои са символите на София. Реализират различни активности в социалните мрежи, където всеки може да сподели какво според него е символ на града с хаштага #soСофия или #soSofia.

Можете да се включите на:

https://www.facebook.com/soSofiaCity/?fref=ts

https://www.instagram.com/sosofiacity/

https://www.instagram.com/explore/tags/sosofia/

 

От екипа на #soСофия разказват:

„Най-добрите идеи за символ на София от граждани и гости на града, както и на различни артисти, дизайнери и фотографи, с които колаборираме, претворяваме на турстически сувенири (магнитчета, картички, тениски и торби), които вече се продават в сайта ни и офлайн в трите официални туристически инфо пункта на Софийска община - в подлеза на ЦУМ, подлеза на СУ и "Читалнята" в градинката на Народния театър. Предстои да развиваме по-сериозна търговска мрежа и да предложим партньорство на още магазини за сувенири, хотели, на летището.

Изписването на София, което ще видите на всеки сувенир е с автентичния визуален език на града - ползваме различни комбинации от букви от над 500 надписи, знаци и табели от улиците на града, които сме заснели и от тях сме дигитализирали буквите. Това предава и част от идеята на проекта - че София е шарена, няма единен визуален език и всеки участват в създаването на нейната визуална идентичност.“

Всичко за проекта можете да прочетете на сайта: http://sosofia.com/

Зададохме няколко въпроса за идеите на #soСофия за Европейската 2018 година:

1. През 2018 София ще бъде домакин на две европейски „събития” – София-Европейска столица на спорта и Председателството на Съвета ЕС. В София ще има концентрирано присъствие на европейски политици, бюрократи и спортисти. Има ли тема, с която бихте искали да провокирате вниманието им? И как?

Надяваме се до тогава да имаме сериозна партньорска мрежа за разпространение на сувенирите и нов сайт, който да популяризираме през различни канали на гостите на града. В сайта ще има доразработени туристически маршрути на различни теми - храна, музика, барове, магазини, дизайн, история, арт и други - като insiders' guide с различни забележителности. Надяваме се дотогава да произведем и книжни гайдове с такова съдържание и да сме от полза на посочените от Вас гости на града, както с полезна информация какво да видят, така и с възможност да изберат модерно изглеждащи сувенири, които представят София в съвременната ѝ светлина. Също, бихме се радвали, ако гостите по повод "столица на спорта" и "Председателство на ЕС" се включат в диалога и споделят своето мнение какво според тях е #soSofia в социалните си мрежи.

2. Планирали ли сте някакви специални събития за 2018 година?

Дотогава планираме:

- нов сайт до края на тази година;

- постоянно обновяване на предлаганите туристически сувенири с нови линии и продукти;

- разширяване на мрежата за дистрибуция;

- книжни гайдове със забележителности, групирани по различни теми и интереси;

- мобилно приложение;

- много видео съдържание на тема #soSofia;

- изложби, представящи гледната точка за символа на София на различни визуални артисти.

3. Как бихте рекламирали София на софиянци и на нейните гости от България и Европа?

С всички изброени по-горе дейности. Целта на проекта е да предизвика диалог за знаците и символите на града, да покаже най-хубавите и позитивни негови съвременни черти и да ги материализира в сувенири, които гостите да отнесат със себе си у дома за спомен.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.