Вие сте тук

Фестивал 180° за Столица ЕВРОПА

Фото кредит:  Николета Руева
вторник, 1 Ноември, 2016 - 10:55
Тема: 

180° е алтернативата за млади артисти, които искат да се отдалечат от правилата в изкуството и да развият своите иновативни идеи. 180° е светът, в който традициите не са това, което бяха. 180° представя познатите ни изкуства в различна, неочаквана светлина. Задаохме им няколко въпроса за техните планове и идеи през 2018 година, когато  София ще е Европейска столица на спорта и домакин на голяма част от събитията по Председателството на ЕС.

 

1. Какво трябва задължително да видят гостите на София?

Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е събитие, което очакваме и напълно се доближава по характер с нашата концепция за създаването на транснационални проекти, обмяната на опит и  обогатяване на културното многообразие в Европа.

Същевременно можем да твърдим, че “180 градуса” е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство в столицата, фестивал, към който приканваме всички столичани и гости на града да се присъединят.

2. Върху каква тема или кауза бихте насочили вниманието на европейските гости?

Предвиждаме да продължим добрата практика от първите издания на “180 градуса” и да превърнем лабораторията за иновативно изкуство в традиционно събитие, което се провежда в България и събира артисти и публика от Европа с цел творчески обмен по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда.Фото кредит: Николета Руева.

3. Как бихте рекламирали София на софиянци и на нейните гости от България и Европа?

“180 градуса” има за цел да привлече туристи от чужбина и страната и да даде на столичани възможност да изкарат една различна седмица през летния сезон. Планираме откриване на архитектурна изложба, образователни работилници, различни варианти на пърформънс под формата на експериментален музикален-танц театър, аудио-видео концерт и други.

Очакваме артисти от над десет държави - (САЩ, Германия, Франция, Швейцария,Литва, Великобритания, Австралия), които да реализират 5-те дисциплини - музика, танц, дизайн, театър, архитектура по нестандартен художествен начин.

4. Могат ли младите творци да се възползват от присъствието на европейските гости и как?

Целта на “180 градуса” е да предложи място за изява и развитие на местните творци  чрез обмяна на опит с чуждестранните артисти, което да доведе до създаването на транснационални проекти, както и да обвържем това с възможността на страна за равнопоставено участие в глобалните културни процеси.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.