Вие сте тук

Фестивал 180° за Столица ЕВРОПА

Фото кредит:  Николета Руева
Дата на публикуване: 
вторник, 1 Ноември, 2016 - 10:55
Тема: 

180° е алтернативата за млади артисти, които искат да се отдалечат от правилата в изкуството и да развият своите иновативни идеи. 180° е светът, в който традициите не са това, което бяха. 180° представя познатите ни изкуства в различна, неочаквана светлина. Задаохме им няколко въпроса за техните планове и идеи през 2018 година, когато  София ще е Европейска столица на спорта и домакин на голяма част от събитията по Председателството на ЕС.

 

1. Какво трябва задължително да видят гостите на София?

Председателството на България на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. е събитие, което очакваме и напълно се доближава по характер с нашата концепция за създаването на транснационални проекти, обмяната на опит и  обогатяване на културното многообразие в Европа.

Същевременно можем да твърдим, че “180 градуса” е едно от най-иновативните събития за съвременно изкуство в столицата, фестивал, към който приканваме всички столичани и гости на града да се присъединят.

2. Върху каква тема или кауза бихте насочили вниманието на европейските гости?

Предвиждаме да продължим добрата практика от първите издания на “180 градуса” и да превърнем лабораторията за иновативно изкуство в традиционно събитие, което се провежда в България и събира артисти и публика от Европа с цел творчески обмен по отношение на културното съдържание, така и по отношение на включването на публиките и осмислянето на градската среда.Фото кредит: Николета Руева.

3. Как бихте рекламирали София на софиянци и на нейните гости от България и Европа?

“180 градуса” има за цел да привлече туристи от чужбина и страната и да даде на столичани възможност да изкарат една различна седмица през летния сезон. Планираме откриване на архитектурна изложба, образователни работилници, различни варианти на пърформънс под формата на експериментален музикален-танц театър, аудио-видео концерт и други.

Очакваме артисти от над десет държави - (САЩ, Германия, Франция, Швейцария,Литва, Великобритания, Австралия), които да реализират 5-те дисциплини - музика, танц, дизайн, театър, архитектура по нестандартен художествен начин.

4. Могат ли младите творци да се възползват от присъствието на европейските гости и как?

Целта на “180 градуса” е да предложи място за изява и развитие на местните творци  чрез обмяна на опит с чуждестранните артисти, което да доведе до създаването на транснационални проекти, както и да обвържем това с възможността на страна за равнопоставено участие в глобалните културни процеси.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.