Вие сте тук

42 организации получиха договорите си по Програма Европа 2016

Дата на публикуване: 
вторник, 21 Юни, 2016 - 17:04
Тема: 

42 неправителствени организации, чиито проекти са одобрени за финансиране от Столична община по Програма Европа, получиха договорите си на стартиращата среща, която се проведе в „Дома на Европа“. 

   Договорите бяха връчени от Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, от заместник-кмета на Столична община д-р Тодор Чобанов и от председателя на Програмния съвет на Програма Европа Ирина Йорданова.
Официални гости на събитието бяха и членовете на Програмния съвет на Програма Европа - общинските съветници Станчо Станков, Искра Ангелова, Михаела Иванова и Марта Георгиева, директорът на Асоциацията за развитие на София Светлана Ломева; кметовете на райони и кметства: Наталия Стоянова (Район Слатина), Савина Савова (Район Възраждане), Мария Ачкова (Район Средец), Христо Апостолов (Район Красно село), Наталия Александрова (кметство Долни Пасарел); директорът на Британския съвет в България Любов Костова, председателят на Комисията за оценка на проектите по Програма Европа Владимир Кисьов, координаторът на Експертния съвет по иновации към Кмета на СО Костадин Костадинов, координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева.
   За осемте години работа по програмата успяхме да осигурим финансиране в размер на 3 342 000 лв. за подпомагане на дейността на близо 350 различни неправителствени организации, които участваха като преки бенефициенти или като партньори, каза при откриването д-р Чобанов. Няма друга програма в София и в България, която да подкрепя неправителствените организации в такъв мащаб. За значимостта на програмата е показателен броя на организациите, които кандидатстват - общо за осемте години по Програма Европа са подадени 744 проектни предложения.
   Обявено бе, че Метрополитен София и Столична община предоставят на Програма Европа пространство в метростанция „Европейски съюз“, което ще представлява европейски хъб за идеи и където бенефициентите по Програмата ще могат да представят пред гражданите на София своите проекти и идеи.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.