Вие сте тук

42 организации получиха договорите си по Програма Европа 2016

вторник, 21 Юни, 2016 - 17:04
Тема: 

42 неправителствени организации, чиито проекти са одобрени за финансиране от Столична община по Програма Европа, получиха договорите си на стартиращата среща, която се проведе в „Дома на Европа“. 

   Договорите бяха връчени от Огнян Златев – ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, от заместник-кмета на Столична община д-р Тодор Чобанов и от председателя на Програмния съвет на Програма Европа Ирина Йорданова.
Официални гости на събитието бяха и членовете на Програмния съвет на Програма Европа - общинските съветници Станчо Станков, Искра Ангелова, Михаела Иванова и Марта Георгиева, директорът на Асоциацията за развитие на София Светлана Ломева; кметовете на райони и кметства: Наталия Стоянова (Район Слатина), Савина Савова (Район Възраждане), Мария Ачкова (Район Средец), Христо Апостолов (Район Красно село), Наталия Александрова (кметство Долни Пасарел); директорът на Британския съвет в България Любов Костова, председателят на Комисията за оценка на проектите по Програма Европа Владимир Кисьов, координаторът на Експертния съвет по иновации към Кмета на СО Костадин Костадинов, координаторът на Програма Европа Цветомира Георгиева.
   За осемте години работа по програмата успяхме да осигурим финансиране в размер на 3 342 000 лв. за подпомагане на дейността на близо 350 различни неправителствени организации, които участваха като преки бенефициенти или като партньори, каза при откриването д-р Чобанов. Няма друга програма в София и в България, която да подкрепя неправителствените организации в такъв мащаб. За значимостта на програмата е показателен броя на организациите, които кандидатстват - общо за осемте години по Програма Европа са подадени 744 проектни предложения.
   Обявено бе, че Метрополитен София и Столична община предоставят на Програма Европа пространство в метростанция „Европейски съюз“, което ще представлява европейски хъб за идеи и където бенефициентите по Програмата ще могат да представят пред гражданите на София своите проекти и идеи.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.