Вие сте тук

Близо 120 млн. лв. ще инвестира София в центъра на града до 2018 г.

четвъртък, 30 Юни, 2016 - 17:21
Тема: 
Общината е готова с проекти за общо 117 млн. лв., които да бъдат инвестирани в централната градска част на София преди европредседателството на България през 2018 г. Това съобщи столичният кмет Йорданка Фандъкова, която във вторник подписа договора с управляващия орган по ОПРР. Общото финансиране за столицата по програмата до 2023 г. е 280 млн. лв., като 238 млн. лв. са безвъзмездна европейска помощ, а останалата част е националното съфинансиране.
Съгласно заложените цели до 2018 г. Столичната община трябва да е усвоила и реализирала поне 20% от заложеното в инвестиционната си програма, за да няма загуба на средства, отчете регионалния министър Лиляна Павлова. Това означава, че трябва да бъдат усвоени най-малко 49 млн. лв. От думите на Фандъкова стана ясно, че София има списък с проекти на над двойно по-голяма стойност. Одобрената инвестиционна програма на столицата засега не е публикувана, но Фандъкова обеща тя да бъде налична на сайта на Столичната община след празниците.
 
Инвестиции преди председателството

Близо 60 млн. ще струва пълната промяна на пространствата около Народното събрание и храм-паметника "Александър Невски", площад "Славейков" и ул. "Граф Игнатиев", като ще се реализират проектите на архитектурно студио "А.Д.А.", което спечели конкурсите за т.нар. втора и четвърта зона на централната част. "Граф Игнатиев" трябва да се превърне в пешеходна зона като бул. "Витоша", а ул. "Шишман" - да е пешеходна през почивните дни.

В инвестиционната програма е заложен ремонт на два парка – Западен парк, който е доста занемарен, а за близо 1.8 млн. лв. ще бъде обновен и "Заимов", въпреки че той бе ремонтиран преди няколко години. Кметът уточни, че планът предвижда обновяване на настилки, водопровод, канал, изграждане на поливни системи, видеонаблюдение, изграждане на детски площадки, автоматизирана тоалетна, озеленяване.
Трамвайният транспорт ще е приоритет за този програмен период, след като в миналия бе акцентирано на доставки на нови автобуси и тролеи в столицата, отбеляза кметът. В градския транспорт на столицата трябва да бъдат инвестирани 126 млн. лв. до 2023 г., което включва и закупуване на 13 нови трамвая. Приоритетна задача сега е цялостната реконструкция на трасето на трамвай 5 на бул. "Цар Борис Трети" до Съдебната палата, като релсите ще бъдат озеленени до площад "Македония".

Трамвайният транспорт ще е приоритет

Ще се обновят и 26 училища и детски градини. Освен мерките за енергийна ефективност, които се изпълняваха и досега, новото е, че ще бъдат обновени и дворовете, ще се направят и спортни площадки, каза Фандъкова. Иначе програмата до 2023 г. предвижда и над 15 млн. лв. за обновяването на гимназии, които не са общински, и 36 млн. лв. за обновяването на 11 висши училища.

До 2018 г. трябва да бъде демонтиран и паметникът "1300 години България" пред НДК. Общината отдавна взе решение за това, но непрекъснатите обжалвания на автора на скулптурата проф. Старчев пречат то да се случи.
Повечето от тези дейности са планирани да започнат през 2017 г. и да приключат до средата на 2018 г., когато България за първи път ще поеме председателството на ЕС, затова и процедурите около обществените поръчки трябва да са стегнати и да стартират скоро.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.