Вие сте тук

Фестивалът за градска култура София Диша 2016 стартира през август

четвъртък, 4 Август, 2016 - 18:30
Тема: 

За седма поредна година градът ще живее в летния ритъм на фестивала за градска култура София Диша. Всяка неделя от 7-ми до 28-ми август централни улици в София ще бъдат отворени за хората и културата в града ни. На 5-ти юли, на специалната пресконференция за началото на София Диша бяха обявени локациите, специално създадените зони, подкрепените социални каузи и част от участниците в тазгодишното издание от Стоян Николов-Зиков – Творчески директор на София Диша, Кристина Спасовска и д-р Тодор Чобанов, зам-кмет на Столична община. Тази година нови за фестивала са и локациите, различни за всяка неделя:

07.08.2016 /неделя/ – ул. Иван Денкоглу (от ул. Цар Асен до ул. Цар Самуил); ул. Лавеле (от ул. Иван Денкоглу до ул. Алабин И ВЛ); ул. Княз Борис I (от ул. Алабин И ВЛ до ул. Солунска); ул. Цар Самуил (от ул. Иван Денкоглу до ул. Солунска); ул. Бистрица (от ул. Цар Самуил до бул. Христо Ботев)

14.08.2016 /неделя/ – ул. Московска (от бул. Васил Левски до ул. Г. С. Раковски); ул. 11-ти август (от ул. Оборище до ул. Московска); ул. Дунав (от ул. Оборище до ул. Московска)

21.08.2016 /неделя/ – ул. Княз Александър I (от бул. Цар Освободител до ул. Ген. Й. В. Гурко); ул. Съборна (от ул. Леге); Градска градина

28.08.2016 /неделя/ – бул. Александър Стамболийски (от пл. Св. Неделя до бул. Христо Ботев)

Повече информация може да намерите на страницата на София Диша.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

Проект "Столица Европа" се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община Програма Европа, 2016 г. от Фондация „Център за модернизиране на политики”

Цялата отговорност за съдържанието на тази страница се носи от Фондация „Център за модернизиране на политики” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Столична община.