Вие сте тук

"Къде са европейските теми?"

четвъртък, 26 Юни, 2014 - 10:30

Информационното бюро на Европейския парламент в България и Фондация „Медийна демокрация” организират пресконференция, на която ще представят анализ на медийното отразяване на дейността на ЕП през първата половина на 2014 г. Събитието ще се състои на 26 юни 2014 г., четвъртък, от 10:30 часа в конферентната зала на Дома на Европа в София (ул. „Г. С. Раковски“ 124).

Информационното бюро на ЕП и Фондация „Медийна демокрация” продължават съвместния медиен мониторинг, посветен на присъствието на Европейския парламент в българските медии. Събрани са нови данни за отразяването на дейността на ЕП в българската преса и в електронните издания. Експерти от Фондация „Медийна демокрация“ ще анализират тенденциите за периода 1 януари – 15 юни 2014 г., като ще обърнат специално внимание на някои тенденции през периода, предшестващ европейските избори на 25 май.

Тематични акценти:

  • Между два мандата: кои са най-важните теми преди, по време и непосредствено след избора на нови членове на ЕП?
  • Европейските политически семейства: кои партии привличат най-силен медиен интерес?
  • Кандидатите за председател на Европейската комисия: кой печели и кой губи медийно внимание?
  • Дебатът за бъдещето на Европа: кои са основните акценти и важните пропуски в дневния ред на българските медии?

Теодор Стойчев, и. д. ръководител на Информационното бюро на ЕП, доц. Орлин Спасов, изпълнителен директор на Фондация „Медийна демокрация“ и Николета Даскалова, експерт от Фондация „Медийна демокрация“, ще представят резултати от мониторинга и анализ.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.