Вие сте тук

За контакт

Създаденият през 2003 г. Портал ЕВРОПА www.europe.bg предоставя информация и анализи за европейските политики и участието на България в тях и посредничи в дебата за целите и посоките на общественото развитие. Порталът е съвместен проект на фондациите "Център за модернизиране на политики" и "Европейски институт".

Членството на България в ЕС представлява предизвикателство пред капацитета на институциите. Портал ЕВРОПА извършва системно наблюдение и анализ на тяхната дейност, с което подпомага ефективността им – което е в полза на гражданското общество.

Етичен кодекс на Портал ЕВРОПА

Нашата МИСИЯ е да съдействаме на българското общество и институциите в процеса на интеграция на страната в Европейския съюз.

Един от НАЧИНИТЕ за постигане на тази цел е осигуряването на пълна прозрачност във всички аспекти на този процес. Чрез нея гражданите ще могат да играят полагащата им се активна и информирана роля в модернизацията на обществото.

Нашата ЦЕЛ е да съдействаме на обществото да получава пълна информация, свързана с Европейския съюз, разширяването му и България.

Портал ЕВРОПА се стреми да предоставя на своите читатели:

  • Многолика информация по темите, върху които работи;
  • Ясно разграничени от информацията коментари, анализи и прогнози;
  • Право на отговор на лица и организации, споменавани в нашите публикации;
  • Търсене на алтернативното мнение.

Портал ЕВРОПА посочва произхода на информацията, която публикува, и винаги съобщава, когато тя не е проверена, като същевременно не разкрива поверителните си източници, когато те са пожелали това.

Портал ЕВРОПА провежда независима редакционна политика.

Портал ЕВРОПА се солидаризира с принципите в Етичния кодекс на българските медии.

Очакваме вашите мнения, препоръки, коментари и въпроси на редакционната ни поща: info@europe.bg или direct@europe.bg

Facebook страница на Gateway Europe, https://www.facebook.com/GatewayEurope

Twitter страница на Gateway Europe, https://twitter.com/GatewayEurope

YouTube канал на Gateway Europe, https://www.youtube.com/user/GatewayEurope