Вие сте тук

За контакт

Създаденият през 2003 г. Портал ЕВРОПА www.europe.bg предоставя информация и анализи за европейските политики и участието на България в тях и посредничи в дебата за целите и посоките на общественото развитие. Порталът е съвместен проект на фондациите "Център за модернизиране на политики" и "Европейски институт".

Членството на България в ЕС представлява предизвикателство пред капацитета на институциите. Портал ЕВРОПА извършва системно наблюдение и анализ на тяхната дейност, с което подпомага ефективността им – което е в полза на гражданското общество.

Етичен кодекс на Портал ЕВРОПА

Нашата МИСИЯ е да съдействаме на българското общество и институциите в процеса на интеграция на страната в Европейския съюз.

Един от НАЧИНИТЕ за постигане на тази цел е осигуряването на пълна прозрачност във всички аспекти на този процес. Чрез нея гражданите ще могат да играят полагащата им се активна и информирана роля в модернизацията на обществото.

Нашата ЦЕЛ е да съдействаме на обществото да получава пълна информация, свързана с Европейския съюз, разширяването му и България.

Портал ЕВРОПА се стреми да предоставя на своите читатели:

  • Многолика информация по темите, върху които работи;
  • Ясно разграничени от информацията коментари, анализи и прогнози;
  • Право на отговор на лица и организации, споменавани в нашите публикации;
  • Търсене на алтернативното мнение.

Портал ЕВРОПА посочва произхода на информацията, която публикува, и винаги съобщава, когато тя не е проверена, като същевременно не разкрива поверителните си източници, когато те са пожелали това.

Портал ЕВРОПА провежда независима редакционна политика.

Портал ЕВРОПА се солидаризира с принципите в Етичния кодекс на българските медии.

Очакваме вашите мнения, препоръки, коментари и въпроси на редакционната ни поща: info@europe.bg или direct@europe.bg

Facebook страница на Gateway Europe, https://www.facebook.com/GatewayEurope

Twitter страница на Gateway Europe, https://twitter.com/GatewayEurope

YouTube канал на Gateway Europe, https://www.youtube.com/user/GatewayEurope

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.