Вие сте тук

Европейската комисия публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства

вторник, 12 Декември, 2023 - 23:06

Европейската комисия, заедно с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и ръководителите на агенциите по лекарствата на държавите членки, публикува първия списък на Съюза на критично важните лекарства, съобщават от пресслужбата на ЕК.

Публикацията е в резултат на ангажимента, поет в Съобщението на Комисията относно справянето с недостига на лекарства в ЕС, (PDF) за ускоряване на работата по този списък, първоначално обявен в предложението на ЕС за фармацевтична реформа. Важна част от усилията на ЕС в рамките на Европейския здравен съюз е да се гарантира, че пациентите разполагат с лекарствата, от които се нуждаят, като се насърчава сигурността на доставките на критично важни лекарства и се предотвратява възникването на недостиг.

Дадено лекарство е посочено като критично важно, когато то е от съществено значение, за да се осигури предоставянето и непрекъснатостта на качествено здравно обслужване и да се гарантира високо равнище на защита на общественото здраве в Европа. Този първи списък на Съюза на критично важните лекарства съдържа над 200 активни вещества, използвани в лекарства за хуманна употреба, за които се счита, че са от съществено значение за ЕС/ЕИП.

Включването на дадено лекарство в този списък не показва, че има вероятност в близко бъдеще да настъпи недостиг на това лекарство. По-скоро това означава, че е от решаващо значение да се предотврати недостигът на тези конкретни лекарства, тъй като липсата им би могла да причини сериозни вреди на пациентите и да създаде значителни предизвикателства за здравните системи.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.