Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал обявява конкурс за парламентарни разпоредители

Дата на публикуване: 
четвъртък, 11 Юли, 2019 - 11:04
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 11 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които Европейският парламент може да наема на работа нови членове на публичната служба като „парламентарни разпоредители“ (функционална група AST-SC).

Успешно издържалите конкурса кандидати за степен SC 2 ще могат да бъдат наемани на подобни длъжности и от Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Задачата на парламентарните разпоредители е да оказват съдействие на членовете на Европейския парламент и на други високопоставени лица по време на пленарните заседания, на заседанията на парламентарните органи и при прояви, които се провеждат в сградите на Европейския парламент. Те гарантират спазването на правилата и зачитането на принципите за сигурност.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 10 септември 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AST-SC/08/19 – Парламентарни разпоредители (SC 1/SC 2) (1.07 MB, PDF)