Вие сте тук

Европейската служба за подбор на персонал търси конферентни оператори

Дата на публикуване: 
четвъртък, 7 Ноември, 2019 - 13:13
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 7 ноември е публикуванo обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове за конферентни оператори (функционална група AST-SC). Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който Европейската комисия може да наеме на работа нови членове на публичната служба.

Конферентните оператори отговарят за работата с аудио-визуална техника в мултимедийни/аудио-визуални или конферентни съоръжения. Те оказват техническа помощ от първо ниво за аудио-визуално и компютърно оборудване.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

  • Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
  • Да сте изпълнили задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба;
  • Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 10 декември 2019 г., 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Пълния текст на конкурса можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание за конферентни оператори (660.41 KB, PDF)