Вие сте тук

Европейският парламент обявява конкурс за назначаване на служители в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

Европейският парламент
Дата на публикуване: 
петък, 17 Март, 2023 - 11:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие общ конкурс (AST 1) за назначаването на служители в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO).

Работните места ще бъдат главно в Брюксел, но също така и в Люксембург и в Страсбург (местата на работа на Европейския парламент) в зависимост от нуждите на службите на институцията. Тези длъжности могат да изискват командировки между местата на работа на Европейския парламент. На координаторите, които ще заемат длъжност в областта на услугите за превоз на хора и товари, може също така да се налага да извършват командировки извън местата на работа на Европейския парламент.

Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) спомага за осигуряването на добро управление на инфраструктурата и на логистиката в различните места на работа на Европейския парламент.

Координаторите на логистични услуги ще имат за задача да подпомагат началник-отдел или администратор и да контролират и координират екип от служители.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи и условия:

  • да бъдете гражданин(-ка) на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате от своите граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатствайте чрез платформата Apply4EP.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 април 2023 г. в 17:00 ч., брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Конкурс за координатори на логистични услуги (AST 1) - PE/AST/287/2023/INLO (1.15 MB, PDF)