Вие сте тук

Европейският парламент обявява конкурс за назначаване на служители в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика

Европейският парламент
петък, 17 Март, 2023 - 11:17
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 17 март е публикувано обявление, че Европейският парламент взе решение да открие общ конкурс (AST 1) за назначаването на служители в Генерална дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO).

Работните места ще бъдат главно в Брюксел, но също така и в Люксембург и в Страсбург (местата на работа на Европейския парламент) в зависимост от нуждите на службите на институцията. Тези длъжности могат да изискват командировки между местата на работа на Европейския парламент. На координаторите, които ще заемат длъжност в областта на услугите за превоз на хора и товари, може също така да се налага да извършват командировки извън местата на работа на Европейския парламент.

Генералната дирекция за инфраструктури и логистика (ГД INLO) спомага за осигуряването на добро управление на инфраструктурата и на логистиката в различните места на работа на Европейския парламент.

Координаторите на логистични услуги ще имат за задача да подпомагат началник-отдел или администратор и да контролират и координират екип от служители.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите трябва да отговаряте на следните общи и условия:

  • да бъдете гражданин(-ка) на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате от своите граждански права;
  • да сте изпълнили задълженията, наложени Ви от законите по отношение на военната служба;
  • да притежавате необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Кандидатствайте чрез платформата Apply4EP.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 19 април 2023 г. в 17:00 ч., брюкселско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Конкурс за координатори на логистични услуги (AST 1) - PE/AST/287/2023/INLO (1.15 MB, PDF)

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.