Вие сте тук

Европейският парламент обявява свободни позиции за генерален директор и директори в различни дирекции

Дата на публикуване: 
петък, 15 Март, 2019 - 10:37
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 март са публикувани шест обявления за свободни работни места в различни дирекции към Европейския парламент.

Председателят на Европейския парламент взе решение да открие процедури по заемане на следните длъжности:

 1.  „генерален директор“ (AD, степен 15) в Генерална дирекция по външни политики на ЕС‘;
 2. „директор“ (AD, степен 14) в Генерална дирекция за председателството – Дирекция по ресурсите;
 3. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Дирекция по структурни политики и политика на сближаване;
 4. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Генерална дирекция за парламентарни изследвания –Дирекция по ресурсите;
 5. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Генерална дирекция за парламентарни изследвания;
 6. „директор“ (1) (AD, степен 14) в Кабинета на генералния секретар.

Мястото на работа е Брюксел. Тези длъжности могат да бъдат пренасочени към някое от другите места на работа на Европейския парламент.

Тази процедура за подбор е отворена за кандидати, които отговарят на следните общи условия към крайния срок за подаване на кандидатурите:

 • да бъде гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз;
 • да се ползва от своите граждански права;
 • да е изпълнил задълженията, наложени му от законите по отношение на военната служба;
 • да притежава необходимите нравствени качества за изпълняване на съответните служебни задължения.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 29 март 2019 г., 12:00 ч. (обяд), брюкселско време.

Кандидатите учтиво се молят да изпратят единствено по електронна поща във формат pdf мотивационно писмо и автобиография във формат Europass, като посочат референтния номер на съответното обявлението за заемане на длъжност в предмета на съобщението, на следния адрес:

EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu

За дата и час на изпращане се приемат датата и часа на изпращане на съобщението по електронната поща.

Кандидатите трябва да се уверят, че сканираните документи са четливи.

Пълните текстове на обявленията, както и референтните им номера, можете да видите и изтеглите оттук:

 1. Обявление за заемане на длъжност PE/220/S – Генерален директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 15) – Генерална дирекция по външни политики на ЕС (991.23 KB, PDF);
 2. Обявление за заемане на длъжност PE/221/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за председателството – Дирекция по ресурсите; (866.59 KB, PDF)
 3. Обявление за заемане на длъжност PE/222/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС – Дирекция по структурни политики и политика на сближаване; (880.6 KB, PDF)
 4. Обявление за заемане на длъжност PE/223/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за парламентарни изследвания – Дирекция по ресурсите; (874.73 KB, PDF)
 5. Обявление за наемане на работа РЕ/224/S – Директор (Ж/М) (функционална група AD, степен 14) – Генерална дирекция за парламентарни изследвания – Дирекция на библиотеката; (876.05 KB, PDF)
 6. Обявление за заемане на длъжност PE/225/S – Директор (функционална група AD, степен 14) – Генерален секретар – Кабинет на генералния секретар. (907.13 KB, PDF)