Вие сте тук

Генерална дирекция по финанси търси длъжностни лица

 Европейски парламент
Дата на публикуване: 
петък, 24 Февруари, 2023 - 10:48
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 февруари е публикувано обявление, че Европейският парламент  реши да организира процедура за подбор за наемането на длъжностни лица в Генерална дирекция по финанси (ГД FINS).

ГД FINS търси висококвалифицирани и компетентни професионалисти, способни да помагат, под ръководството на генералната дирекция, при управлението и поддръжката на платформата на Европейския парламент SAP S4HANA. Процедурата за подбор има за цел най-вече попълване на свободни длъжности в Отдел Център за експертни познания относно системите за информация във финансовата област в Люксембург.

Обявление обхваща две степени (AD 6 и AD 9). Кандидатите могат да кандидатстват само за една степен. Следователно, както е посочено в раздел Б.1 от обявлението за наемане на работа, кандидатите трябва да изберат степента, за която кандидатстват към момента на онлайн подаване на кандидатурата и не могат да променят избора си, след като валидират своята онлайн кандидатура.

Към крайния срок за подаване на кандидатурите, кандидатът (-ите) следва да отговаря (-т) на следните общи условия за допустимост:

  • да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
  • да се ползвате с пълни граждански права;
  • да сте изпълнили произтичащите от законите задължения по отношение на военната служба;
  • да сте в състояние да представите необходимите писмени препоръки, удостоверяващи Вашата годност за изпълнение на предвидените задължения.

Трябва да кандидатствате чрез платформата Apply4EP.

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 13 април 2023 г., 17:00 ч. люксембургско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за наемане на работа – Бизнес анализатор – SAP (AD 6 и AD 9) PE/281/S/FINS (1.53 MB, PDF)