Вие сте тук

Интелектуална собственост на фокус: Нагласите

Дата на публикуване: 
петък, 30 Октомври, 2020 - 17:23

Нагласите на младежите към правата на интелектуална собственост се измерват от различни международни проучвания и резултатите показват, че нарушаването на тези права не може да бъде ограничено само с прилагане на закона. Докато има търсене на пиратски продукти, незаконното предлагане ще продължава. Кампания „Интелектуална собственост: защо да ми пука?“ избра подход на възпитаване на уважение към създателите на цифрово съдържание, което е носител на авторски права. За да проверим дали посланията ни стигат до нашата аудитория, проведохме кратко собствено проучване на нагласите.

Интелектуална собственост на фокус: НАГЛАСИТЕ [BG] (3.38 MB, PDF)

Propriedade Intelectual em foco: AS ATITUDES [PT] (3.38 MB, PDF)

La propiedad intelectual en foco: ACTITUDES [ES] (3.38 MB, PDF)

---------------------------------------------------

Статията е част от кампания „IP: Why Should I be Bothered?“
Кампанията разяснява стойността на интелектуалната собственост. Интелектуалната собственост са правата, които защитават творчеството. Тази кампания се стреми да включи младите хора в усилията за спазване на правата на творците и така да подкрепи творението.

Кампанията се осъществява с подкрепата на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Ideas Powered