Вие сте тук

Kohesio - публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

screenshot EC site
Дата на публикуване: 
четвъртък, 17 Март, 2022 - 12:20

Днес, 17 март, в началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформа, съдържаща цялата информация относно 1,5 милиона проекта във всички 27 държави членки, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Кохезионния фонд (КФ) и Европейския социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам, съобщава пресслужбата на Европейската комисия. 

За първи път се създава толкова всеобхватна платформа с данни за проектите, която ще бъде достъпна за всеки на всички езици на ЕС. Създаването ѝ изисква тясно сътрудничество с управляващите органи в различните държави членки или региони, тъй като проектите в областта на политиката на сближаване се управляват от национални и регионални органи.

Платформата Kohesio предоставя на всички достъп до информацията, съхранявана от управляващите органи. С впечатляващо количество от данни тя показва решаващия принос на политиката на сближаване за икономическото, териториалното и социалното сближаване на регионите на ЕС, както и за екологичния и цифровия преход.

Ето какво може да предложи Kohesio:

·       Стандартизирани данни за 1,5 милиона проекта за периода на финансиране 2014—2020 г., вкл. връзки към съответните програми и фондове.

·       Стандартизирани данни за бенефициерите по проекти и за хода на изпълнението на проектите.

·       Данни, обхващащи повече от 300 оперативни програми във всичките 27 държави членки.

·       Интерактивна карта, позволяваща извличане на данните на географски принцип.

·       Цялата информация ще бъде преведена на всички езици на ЕС.

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: „Kohesio предлага пълен набор от информация, както никога досега, за да разберем как политиката на сближаване спомага за укрепването на нашия Съюз. Благодарение на Kohesio политиката на сближаване става още по-отворена и прозрачна. Само с няколко щраквания всеки може да научи точно как ЕС инвестира в нашите региони и градове с цел да се насърчи сближаването, включително икономическото, социалното и териториалното сближаване. Този нов инструмент допълва доклада за сближаването, публикуван миналия месец, както и платформата за свободно достъпни данни във връзка със сближаването. Финансираните по линия на политиката на сближаване проекти няма да имат тайни!“

Комисарят с ресор „Работни места и социални права“ Никола Шмит добави: „Фондовете на ЕС могат да доведат до реална промяна за всички в ЕС, и по-специално за тези, които най-много се нуждаят от нашата подкрепа. Европейският социален фонд подпомага хората при намирането на работа, помага на работниците и предприятията да придобият уменията, необходими за справедливо, екологосъобразно и цифрово възстановяване, и засилва социалното приобщаване. Средствата по политиката за сближаване могат също така да подкрепят държавите членки при предоставянето на помощ на тези, които бягат от руското нашествие в Украйна. В новата платформа се разказват историите на много финансирани от ЕС проекти, които инвестират в хората и регионите.“