Вие сте тук

Конкурс за подбор на членове на Съвета за пазарна инфраструктура

Европейската централна банка
Дата на публикуване: 
понеделник, 20 Февруари, 2023 - 10:16
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 20 февруари е публикувано обявление, че Европейската централна банка (ЕЦБ) стартира процедура за подбор и назначаване на двама членове на Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ), които не са от централни банки, и за съставяне на списък с резерви.

На 16 март 2016 г. Управителният съвет на Европейската централна одобри създаването на Съвета за пазарна инфраструктура (СПИ). СПИ е управителният орган, който отговаря за задачите, отнасящи се до техническото и оперативното управление в областта на пазарните инфраструктури и платформи. На 25 януари 2019 г. Управителният съвет прие Решение (ЕС) 2019/166 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2019/3).

В състава на СПИ наред с другите членове влизат и двама членове, които не са от централна банка (без право на глас), един с опит като висш служител в сектора на платежни услуги и един с опит като висш служител в сектора на ценни книжа.

Пълната документация (версията на английски език), в която се посочват а) ролята на СПИ; б) ролята и задачите на членовете на СПИ, които не са от централна банка; в) критериите за подбор; г) съответните финансови аспекти и д) процедурата за кандидатстване, включително крайният срок за получаване на заявленията (35 дни от датата на публикуване на настоящото обявление в Официален вестник на Европейския съюз), може да бъде изтеглена от уебсайта на ЕЦБ.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана  за  конкурс  за  подбор  на  членове  на  Съвета  за  пазарна  инфраструктура,  които  не  са  от централни банки, и за съставяне на списък с резерви (817.32 KB, PDF)