Вие сте тук

Обява за длъжността административен директор на Евроджъст

Евроджъст
Дата на публикуване: 
вторник, 22 Март, 2022 - 10:07
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 22 март е публикувано обявление, че Евроджъст отправя покана към заинтересованите лица да кандидатстват за длъжността административен директор на Евроджъст.

Евроджъст е създаден през 2002 г. за засилване ефективността на компетентните власти на държавите-членки в борбата с тежката трансгранична и организирана престъпност. Евроджъст се състои от Колегия от прокурори и съдии, които отговарят за неговата организация и дейност.

Административният директор е отговорен, под ръководството на Президента на Колегията, за ежедневното управление на Евроджъст и неговите служители.

Моля, посетете уебсайта на Евроджъст за по-подробната обява и процедура за кандидатстване.

Крайният срок за кандидатстване е 28 април 2022 г. в полунощ Централно европейско време.

В Официалния вестник на ЕС от 29 април е публикувана следната поправка на текста на конкурса:

На страница 17, последният параграф

вместо: „Крайният срок за кандидатстване е 28 април 2022 г. в полунощ централно европейско време.

да се чете: „Крайният срок за кандидатстване е 10 май 2022 г. в полунощ централноевропейско време.“