Вие сте тук

Покана за предложения чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания

Институтът на Европейската инвестиционна банка
Дата на публикуване: 
петък, 3 Юли, 2020 - 10:27
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 3 юли е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS в рамките на Програмата за знания.

Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ за научни изследвания чрез различни схеми, една от които е EIBURS – Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания.

EIBURS осигурява безвъзмездна помощ на университетски катедри или изследователски центрове, свързани с университети в ЕС, в страни-кандидати или в страни, потенциални кандидати, които работят по научни теми от особен интерес за банката.

EIBURS предоставя средства в размер до 100 000 евро годишно за срок от 3 години на заинтересовани университетски катедри или на научноизследователски центрове, които имат признати постижения в избраните области.

Печелившите предложения предвиждат постигане на разнообразни крайни резултати, които са предмет на договорно споразумение с Европейската инвестиционна банка.

През академичната 2020/2021 г. програмата EIBURS очаква предложения по нова научна тема: Фирмена конкурентоспособност, растеж и цифровизация.

Инвестиционното проучване на ЕИБ (EIBIS) събира качествена и количествена информация за инвестиционната дейност на малки, средни дружества и по-големи корпоративни единици, техните финансови потребности и трудностите, с които се сблъскват. Проучването обхваща близо 12 000 фирми и широк кръг от въпроси за корпоративните инвестиции и инвестиционното финансиране. Въз основа на извадковата рамка от базата данни на Bureau van Dijk’s ORBIS, участващите в EIBIS респонденти се съпоставят с финансовата информация за тях в ORBIS и анонимизираните данни се предоставят на изследователите, които работят по ясно формулирани изследователски проекти.

Предложенията трябва да се изпратят на английски език до 30 септември 2020 г. 24:00 (ЦЕВ). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани.

Предложенията да се изпращат по електронна поща на адрес: Events.EIBInstitute@eib.org

За повече информация относно процеса на подбор по EIBURS и за института на ЕИБ, моля посетете Интернет страницата на института.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за участие Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова възможност за финансово подпомагане чрез EIBURS по Програмата за знания (505.55 KB, PDF)