Вие сте тук

Покана за предложения относно подкрепа за информационните мерки в областта на ОСП

Дата на публикуване: 
понеделник, 4 Ноември, 2019 - 10:12
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения за 2020 г. за мерки за информиране в областта на ОСП.

Приканва се представянето на предложения по покана IMCAP – Подкрепа за информационните мерки в областта на общата селскостопанска политика (ОСП) за 2020 г.

Поканата, включително бюджетите, предвидени за различните дейности, се намира на Портала „Финансиране и търгове“. Там се намира и информацията за свързаните дейности и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията. Актуализираната при необходимост информация ще може да бъде проследявана на Портала.

Крайният срок за подаване на предложения е 21 януари 2020, 17:00 ч. (брюкселско време).