Вие сте тук

Покана за предложения в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа

Дата на публикуване: 
вторник, 5 Март, 2019 - 10:50
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 5 март е публикувана покана за представяне на предложения в  рамките  на  Работната  програма  за  отпускане  на безвъзмездни средства в областта на трансевропейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за периода 2014-2020 г.

Очакват се предложения по поканата CEF-TC-2019-3: Електронно архивиране.

Общият ориентировъчен бюджет за избраните предложения е 2,1 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 14 май 2019 г.

Документацията е публикувана на уебсайта на Механизма за свързване на Европа в областта на далекосъобщенията.