Вие сте тук

Покана за предложения в рамките на програма на EUIPO за академични научни изследвания

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)
Дата на публикуване: 
вторник, 19 Април, 2022 - 10:11

В Официалния вестник на ЕС от 19 април е публикувана покана, че Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) обявява покана за представяне на предложения в рамките на програма на EUIPO за академични научни изследвания.

EUIPO има амбицията да развива по-тесни връзки с академичните среди, за да насърчи научните изследвания в области, свързани с интелектуалната собственост (ИС), които представляват интерес за Службата. За тази цел Службата създаде Програма на EUIPO за академични научни изследвания (ARP).

Програмата на EUIPO за академични научни изследвания е насочена към научни изследвания в областта на икономиката, правото, технологиите и управлението. Учените, специалисти в областта на правото и икономистите се интересуват от интелектуална собственост предимно от гледната точка на публичната политика. Ще се предпочитат предложения за научни изследвания, които имат за цел да покажат икономическите, обществените или политическите последствия от констатациите. За предпочитане е проучванията да са съсредоточени върху теми, свързани с марките и дизайните, въпреки че други теми като географски указания, МСП, подходи към потребителите или обучение и образование в сферата на ИС, също могат да бъдат включени в обхвата.

Поканата е отворена само за академични изследователи, свързани с университети или научноизследователски институти, разположени в 27-те държави членки на ЕС. Те отговарят на условията за участие в програмата независимо от тяхната националност (като все пак трябва да пребивават в ЕС).

Изследователите могат да бъдат докторанти, изследователи с докторска степен, преподаватели във висши учебни заведения или всякакви други видове изследователи в академичната област.

Пакетът за кандидатстване е наличен в интернет на следния адрес: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Предложенията трябва да бъдат изпратени в ЕUIPO чрез онлайн формуляра за кандидатстване не по-късно от 19 май 2022 г. в 13:00 ч. (местно време).

Не се приема никакъв друг начин на подаване на заявление.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения GR/002/22 по програмата на EUIPO за академични научни изследвания (375.92 KB, PDF)