Вие сте тук

Покана за предложения за европейската мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение

Дата на публикуване: 
сряда, 15 Януари, 2020 - 12:38
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 януари е публикувана открита покана за представяне на предложения в рамките на Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение.

Поканата има за цел да избере кандидат от Белгия, Чехия, Гърция, Ирландия и Нидерландия, с който Cedefop ще сключи 46-месечно рамково споразумение за партньорство.

Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция на Европейския съюз. Тя е създадена през 1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995 г. Центърът е признат авторитетен източник на информация и експертни познания относно професионалното образование и обучение, уменията и компетенциите. Мисията му е да подпомага развитието на политика за европейско професионално образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.

ReferNet е Европейската мрежа на Cedefop за експертни познания относно ПОО. Мисията, отредена на ReferNet, е да подпомага Cedefop чрез докладване за национални системи и политики за развитие на ПОО. Мрежата има 30 члена, наричани национални партньори на ReferNet, от държавите членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции, свързани с ПОО или с политиките в областта на пазара на труда в страната, която представляват.

Прогнозният бюджет, предвиден за четиригодишния срок на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно ежегодните решения на бюджетния орган. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2020 г. (продължителност на проекта: 12 месеца) е 980 000 EUR за 30-те партньори (от 28-те държави членки на ЕС, Исландия и Норвегия).

За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и правосубектност (физически лица не могат да кандидатстват);
  • да са регистрирани в държава, където безвъзмездната помощ се прилага, т.е. в една от следните групи държави: ЕС-28 (Белгия, Чехия, Гърция, Ирландия и Нидерландия).

Заявленията за рамковото споразумение за партньорство трябва да бъдат изпратени най-късно до 14 февруари 2020 г.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Открита покана за представяне на предложения – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/20 ReferNet – Европейска мрежа на Сеdefop относно професионалното образование и обучение (ПОО) (503.17 KB, PDF)