Вие сте тук

Покани за предложения по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
Дата на публикуване: 
четвъртък, 15 Юли, 2021 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работната програма на Европейския научноизследователски съвет за 2022 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).

Комисията прие работната програма на Европейския научноизследователски съвет (ЕНС) за 2022 г. с Решение C(2021) 4860 от 14 юли 2021 г.

Работната програма на ЕНС за 2022 г., включително сроковете и бюджетите, са на разположение на уебсайта Funding & Tender opportunities. Там ще намерите и информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и информация за кандидатите относно начина за представяне на предложенията.