Вие сте тук

Покани за предложения по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 Декември, 2022 - 11:02
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма на ЕСИ за 2023 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Комисията прие работната програма на ЕСИ за 2023 г. с Решение C(2022) 8600 от 7 декември 2022 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕСИ за 2023 г., включително сроковете и бюджетите, е на разположение на портала на ЕС Funding & Tender opportunities, заедно с информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и информация за кандидатите относно начина за представяне на предложенията.