Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Хоризонт Европа
Дата на публикуване: 
сряда, 24 Февруари, 2021 - 10:44
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 24 февруари са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по Работната програма на ЕНС за 2021 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021 – 2027 г.).

Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2021 г. с Решение C(2021) 930 от 22 февруари 2021 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕНС за 2021 г., включително сроковете и бюджетите, е на разположение на уебсайта Funding & Tender opportunities. Там можете да намерите и информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и информация за кандидатите относно начина за представяне на предложенията.