Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“

Дата на публикуване: 
четвъртък, 18 Март, 2021 - 10:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 18 март са публикувани покани за представяне на предложения и свързани дейности по работната програма на ЕСИ за 2021 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).

Комисията прие работната програма на ЕСИ за 2021 г. с Решение C(2021) 1510 от 17 март 2021 г.

Кандидатите се приканват да представят предложенията си по тези покани. Работната програма на ЕСИ за 2021 г., включително сроковете и бюджетите, е на разположение на уебсайта Funding & Tender opportunities. Там можете да намерите и информация за условията на поканите и свързаните дейности, както и информация за кандидатите относно начина за представяне на предложенията.