Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.)

Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“
Дата на публикуване: 
вторник, 15 Юни, 2021 - 10:15
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 15 юни е публикувано обявление за допълнителни действия по Работната програма за 2021-2022 г. по Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021-2027 г.).

Комисията прие изменение на горепосочената Работна програма с Решение C(2021) 4200 от 15 юни 2021 г.

Действията зависят от наличието на бюджетните кредити, предвидени в общия бюджет на Съюза за 2021 и 2022 г., след приемането на бюджета за 2022 г. от бюджетния орган или съгласно предвиденото в режима на временни суми от една дванадесета. Комисията си запазва правото да отмени или да коригира действията.

Потвърждението, че тези условия са изпълнени, ще бъде публикувано на сайта на Европейската комисия за финансиране и обществени поръчки - Funding & Tenders Portal.

Тази Работна програма, включително сроковете и бюджетите за действията, е на разположение на горепосочения портал за финансиране и обществени поръчки. Там можете да намерите и информация за реда и условията във връзка с действията, както и с насоки за кандидатите за това как да подават предложения. Цялата информация ще бъде актуализирана при необходимост на същия портал за финансиране и обществени поръчки.