Вие сте тук

Покани за предложения в рамките на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Дата на публикуване: 
сряда, 10 Юли, 2019 - 10:59
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 10 юли са публикувани покани за представяне на предложения и свързани с тях дейности по работната програма на ЕНС за 2020 г. в обхвата на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.

Комисията прие Работната програма на ЕНС за 2020 г. (PDF) с Решение C(2019) 4904 от 2 юли 2019 г.

Работната програма на ЕНС за 2020 г., включително крайните срокове и бюджетите, са на разположение на уебсайта на портала за участници. Там ще намерите и информация за условията във връзка с поканите и свързаните с тях дейности, както и указания за кандидатите относно начина на подаване на предложения:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home