Вие сте тук

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост търси изпълнителен директор

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост
Дата на публикуване: 
четвъртък, 8 Декември, 2022 - 10:58
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление, че Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) набира кандидати за попълване на длъжността изпълнителен директор на Службата.

Службата е децентрализирана агенция на Европейския съюз, която предоставя закрила на права на интелектуална собственост (ИС) на предприятия и иноватори от ЕС и извън него.

Седалището на Службата се намира от самото ѝ създаване в Аликанте, Испания, където тя извършва услуги за регистрация на марки на ЕС и отговаря за регистрираните дизайни на Общността, валидни в ЕС.

Дейността на EUIPO на равнище ЕС обхваща също сближаване на инструментите и практиките в сътрудничество с партньори от националните и регионалните служби по ИС в страните от ЕС, с потребителите и с други партниращи ведомства. Всички тези ведомства образуват Мрежата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPN). Те работят съвместно, предоставяйки на потребители хармонизирани услуги за регистрация – както на национално равнище, така и на равнището на ЕС.

Езиците на Службата са английски, френски, немски, италиански и испански език.

Управленската структура на EUIPO се състои от Управителен съвет и бюджетен комитет. В състава и на двата органа участват по един представител от всяка държава членка, двама представители на Европейската комисия и един представител на Европейския парламент. EUIPO има юридическа, административна и финансова автономност.

Изпълнителният директор отговаря за управлението на Службата и действа като неин законен представител. Той/тя се отчита пред Управителния съвет и бюджетния комитет, носи цялостната отговорност за дейностите на EUIPO и гарантира, че се постигат набелязаните цели.

Изпълнителният директор е независим при изпълнението на своите задължения и не търси, нито приема инструкции от правителство или друг орган, без да се засягат правомощията на Комисията, Управителния съвет и бюджетния комитет.

Критерии за допустимост

За да бъде допуснат до участие в процедурата за подбор, кандидатът трябва към крайния срок за подаване на заявления да отговаря на общите условия посочени по-долу:

  • да е гражданин на държава-членка на Европейския съюз, и да не е лишен от граждански права;
  • да е изпълнил всички задължения, наложени от законодателството относно военната служба;
  • да отговаря на личностните изисквания относно годността да изпълнява задълженията, свързани с длъжността;
  • да е физически годен да изпълнява задълженията си;
  • да може да изпълни пълен 5-годишен мандат от очакваната дата на встъпване в длъжност, преди достигане на пенсионна възраст, т.е. в края на месеца, в който навърши 66. Очакваната дата на встъпване в длъжност е от 1 октомври 2023 г.

Изпълнителен директор, чийто мандат е бил удължен, не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност в края на целия му мандат.

Кандидатите трябва да използват формуляра за кандидатстване, достъпен на уебсайта на Службата

Заявленията се подават по електронна поща, на следния електронен адрес:

MBBCSecretariat@euipo.europa.eu

Кандидатурите трябва да бъдат получени преди полунощ на 19 януари 2023 г.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обява за свободно работно място - Изпълнителен директор на EUIPO (М/Ж) (EXT/22/135/AD 15) (915.57 KB, PDF)