Вие сте тук

Териториално сътрудничество

Честване на европейското териториално сътрудничество: четири граници, четири проблема, четири решения

петък, 16 Май, 2014 - 13:42

Специфичните предизвикателства, пред които са изправени една трета от гражданите на ЕС, живеещи и работещи в гранични райони, ще бъдат изтъкнати по време на проява, чиято цел е да покаже как регионалната политика на ЕС помага на хората по места да намерят решения на проблеми чрез европейското териториално сътрудничество.

Subscribe to Териториално сътрудничество