Вие сте тук

Преговори за Украйна

понеделник, 16 Юни, 2014 - 09:48

Европейският съюз и Русия се договориха да проведат разговори на високо равнище с участието на Украйна по въпроса за очакваното от Киев подписване на споразумението за свободна търговия с Европейския съюз. Правителството на Украйна се готви да подпише споразумението с Евросъюза на 27 юни въпреки възраженията на Русия, която се опасява, че то ще навреди на руската икономика, съобщава БНР. 

Миналата седмица Москва предупреди, че ще отговори на това споразумение с мерки в защита на своята икономика.

Предложението за разговори предлага възможност за тристранни консултации, отнасящи се до последствията от договора. Руският президент е приел поканата, отправена в телефонен разговор от председателя на Европейската комисия Жозе Барозу.

В 9 часа българско време изтeче крайният срок, в който Украйна трябва да изплати задълженията си за доставка на газ от Русия. Ако дълговете не бъдат погасени, Москва ще спре подаването на синьо гориво.

Прекъсването на доставките може да наруши и транзита на газ към останалата част на Европа. Украйна дължи близо два милиарда долара за доставка на синьо гориво след като Москва намали отстъпките в цените на газовите доставки, провокирани от кризата в региона.

Финансовият спор беше тема не серия преговори между Украйна, Русия и Европейската комисия. И последният кръг от разговорите, обаче завърши без резултат тази нощ.

След края на преговорите Русия потвърди намерението си да спре доставките на газ, ако не получи парите си тази сутрин. Москва оправдава заплахата си с факта, че вече на три пъти отлага въвеждането на системата за авансово плащане и повече не е склонна да изчаква.

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.