Вие сте тук

ЕК провежда първи Диалог с гражданите за 2015 г. в Рига

четвъртък, 8 Януари, 2015 - 13:13

Европейската комисия започва днес ново издание на инициативата "Диалог с гражданите", която дава възможност на хората в Европа директно да разговарят с европейските комисари. Тя е в изпълнение на ясния ангажимент, поет от председателя Жан Клод Юнкер, който призова комисарите да бъдат "политически активни в страните членки и в разговорите с гражданите", съобщават от ЕК.

В латвийската столица Рига днес ще се проведе първия за 2015 г. такъв диалог. Граждани от Латвия, Литва и Естония са поканени да участват в дебат със заместник-председателите на ЕК Франс Тимерманс и Валдис Домбровскис, и с комисарят  по регионалната политика Корина Крецу. Те ще обсъждат важните теми за Европа и Балтийския регион - усилията за създаване на нови работни места, ускоряване на икономическия растеж, новият план за стратегически инвестиции в ЕС, фискалната отговорност, структурните реформи и социален диалог.

Европейската комисия започна инициативата "Диалог с гражданите" през 2013 г., за да  подобри комуникацията и да информира по-добре гражданите на ЕС.

Събитието в Рига ще се проведе от 15:45 ч. до 17:15 часа (българско време) и ще се излъчва на живо в интернет и социалните мрежи с превод на 9 езика (на балтийските и скандинавските страни и трите основни езика на ЕС – английски, френски и немски). Връзки за проследяване на диалога в различните медии, можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/index_en.htm

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.