Вие сте тук

Свободно място за генерален директор в Генералния секретариат на Съвета на ЕС, Генерална дирекция D — „Правосъдие и вътрешни работи“

Дата на публикуване: 
сряда, 21 Януари, 2015 - 11:25
Тема: 

В Официалния вестник на ЕС от 21 януари 2015 година е публикувано обявление за свободна длъжност CONS/AD/106, Генерален директор на Генерална дирекция D — „Правосъдие и вътрешни работи“ в Генерален секретариат на Съвета на ЕС. Крайният срок за кандидатстване е 17 февруари 2015.

Генералният секретариат на Съвета (ГСС) подпомага Съвета на ЕС и Европейския съвет. Генерална дирекция D (ГД D) в Генералния секретариат на Съвета отговаря за политиката в областта на правосъдието и вътрешните работи. Тя разполага с две дирекции и приблизително 80 служители. В дирекция 1 се работи в сферата на вътрешните работи и се разглеждат въпроси, свързани с Шенген, визите и границите, външните отношения, убежището, миграцията, както и полицейското и митническото сътрудничество. В дирекция 2 работата е съсредоточена в сферата на правосъдието и се разглеждат въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела, електронното правосъдие, както и основните права, защитата на данните и политиките за борба с наркотиците.

В рамките на ГСС ГД D подпомага пряко Съвета, неговите подготвителни органи, ротационното председателство и, при целесъобразност, председателя на Европейския съвет в областите, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, в координация с други генерални дирекции на ГСС.

Предлаганата длъжност е изпълнена с много предизвикателства в една политически сложна и мултикултурна среда. Търсим ръководител с богат опит на висша ръководна длъжност, с добра преценка по отношение на политиката и с потвърден професионален опит в сферата на работа на генералния директор. Вие можете да предоставите цялостна стратегическа ориентация и да гарантирате ефективно управление на дейностите и персонала на Генералната дирекция. Вие можете да предоставяте консултации на най-високо равнище на председателството и Съвета, председателя на Европейския съвет и генералния секретар. Освен това имате способността да установите отлични взаимоотношения и да осигурите сътрудничество и комуникация с други институции на ЕС, служби на ГСС и външни заинтересовани страни (министерства в държавите членки, администрации и постоянни представителства, агенции на ЕС, трети държави и международни организации).

Цялото обявление може да видите тук.