Вие сте тук

Евродепутатът Ева Паунова е един от основателите на работна група на ЕП по дигиталните въпроси

четвъртък, 29 Януари, 2015 - 10:54

  „Единният цифров пазар е приоритет за целия Европейски съюз. Затова е от голямо значение, че с колеги евродепутати от различни политически семейства и страни-членки работим заедно за постигането на прогрес по дигиталните досиета“. Това заяви българският евродепутат Ева Паунова (ГЕРБ/ЕНП) по време на събитие, отбелязващо началото дейността на първата работна група в Европейския парламент по дигиталните въпроси със специален гост заместник-председателя на ЕК и комисар за единния дигитален пазар Андруш Ансип.

На събитието, проведено в сряда, 28 януари 2015 година, в ЕП в Брюксел българският евродепутат коментира, че една от основните общи цели на ЕП и ЕК е да се актуализира законодателството на ЕС по отношение на авторското право. „Важно е новите правила да са по-балансирани и да са съобразени с интереса както на авторите и на притежателите на авторски права, така и на потребителите“, добави г-жа Паунова, която е докладчик в сянка на ЕНП по доклад за прилагането на Директивата на ЕС относно Авторското право в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите.

Заместник-председател Ансип от своя страна изрази готовност да работи с членовете на новосъздадената група от евродепутати за постигането на общи цели, включващи освен преразглеждането на законодателството за авторското право, падането на таксите за роуминг и гарантирането на мрежовата неутралност. Очаква се стратегията на ЕК за Единния цифров пазар да бъде готова през месец май тази година, а представянето на нейното предложение за актуализиране на авторското право е предвидено за месец септември.

На събитието в ЕП присъстваха голям брой евродепутати, представители на ЕК, НПО и бизнеса. С видео обръщение към гостите се включи един от създателите на интернет Винт Сърф. Работната група на ЕП по дигиталните въпроси е неформална мрежа, чиято цел е да предостави форум, където всички заинтересовани по темата за дигитализацията страни да могат да обсъждат актуални проблеми и заедно да търсят техните решения.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.