Вие сте тук

Кунева: Пълноправното членство в Шенген се надявам да е приоритет в Латвийското председателство през следващите месеци

вторник, 3 Февруари, 2015 - 15:23
Тема: 

Всекидневно България доказва своята политическа ангажираност към ЕС и допринася за общата сигурност. Нашият принос ще нарасне още повече, когато можем да ползваме целия наличен инструментариум на шенгенското законодателство, който в момента ние не ползваме. Пълноправното членство в Шенген се надявам да е приоритет в следващите месеци и на латвийското председателство. Това каза вицепремиерът по европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева на форум днес в София, организиран от Атлантическия клуб и ПАН Европа, посветен на латвийското председателство на ЕС, става ясно от съобщение, изпратено от "Движение България на гражданите - Пресофис".

Разработването на нова стратегия за сигурност и дневен ред по миграцията са два неразривни компонента от усилията ни за изграждане на стабилно и сигурно бъдеще на ЕС, подчерта Меглена Кунева и каза, че предстои в следващите месеци България да осъвремени своята стратегия да сигурност. Кунева добави, че като външна граница на ЕС България стриктно изпълнява техническите изисквания на Шенген. От самото начало на нашето членство в ЕС многократно сме доказали, че сме стабилен гарант за сигурността на ЕС. В условията на засилен миграционен и бежански натиск осъществяваме ефективна борба с криминалните мрежи за контрабанда на хора, осигуряваме достъпа до международна закрила, участваме активно в общите мерки и инициативи за общ отговор на ниво ЕС срещу заплахите на тероризма, посочи Кунева, като подчерта, че е крайно време Европа да демонстрира доверието си в България чрез членство в Шенген.

Препоръките по доклада по Механизма за сътрудничество и оценка от миналата седмица, по думите на вицепремиера,  вече се отразяват в плана за действие, който ще се отчита регулярно и по задачите ще има преки отговорници. Борбата с корупцията е сред основните приоритети на българското правителство и има политическа воля за постигане на реални резултати. В средата на годината ще се направи анализ докъде сме стигнали, каза още Кунева.

Вече е създаден координационен механизъм за подготовка на Българското председателство на ЕС през 2018 година, съобщи Кунева и каза, че се подготвя анализ на нужния административен капацитет, логистичната и инфраструктурна подготовка, както и за постигане на консенсус по приоритетните за България теми в рамките на Председателството.

Кунева добави, че от догодина в бюджета ще има отделени средства за Председателството. Изградено е много добро сътрудничество между министерствата и кмета на София за Председателството, предвиждат се над 20 работни групи и обучения на стотици служители и доброволци за участие и ръководни функции по Председателството, каза още вицепремиерът, като добави, че предстои да се обявят и намеренията за лого и знак на Българското председателство.

По думите й, настоящата година ще бъде от критично значение за извършването на анализи на нуждите от човешки ресурс и квалификация, стартиране на първите обучения и стажове, подготовката на бюджета на председателството за периода 2016-2018 г. , като добави, че правителството ще е максимално прозрачно в действията си по подготовката.

Според Меглена Кунева Латвия поема Председателството на ЕС в сложна международна ситуация. Латвийското председателство ще бъде натоварено с тежката задача да положи основите на законодателното предложение за т.нар. „План Юнкер“, който да мобилизира 315 млрд. евро инвестиции в следващите 3 години, каза Кунева.

По думите й приоритетните сфери на действие по Плана за България ще бъдат свързани с изпълнението на инфраструктурни и енергийни проекти, изграждането на стабилни регионални сътрудничества и осъществяването на общи проекти със съседни страни. Инвестиционният план би могъл да помогне за изпълнението на енергийни проекти за диверсификацията на източниците и маршрутите на енергийни ресурси в ЕС. Гарантирането на енергийната независимост и развитието на енергийния пазар е приоритет за българската страна, отчитайки събитията в международен план, каза Кунева, като добави, че предстоящата на 9 февруари 2015 г. среща на високо ниво по енергийните въпроси между ЕК и българското правителство ще допринесе за намиране на най-добрите решения и отговори в полза на националния интерес.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.