Вие сте тук

Комисар Ансип ще проведе диалог с гражданите в София

петък, 17 Април, 2015 - 13:38

Възможно е в България да бъдат поставени първите основи на стратегията за цифровия единен пазар на ЕС. Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, ще пристигне в София на 20 и 21 април, за да участва в диалог с гражданите заедно с Гергана Паси, цифров шампион, т.е. застъпник за цифровите технологии, за България. Това ще даде възможност на всички граждани да участват в дебата и да споделят очакванията си за бъдещето на Европа като цяло и по-конкретно относно цифровия единен пазар. Европейската комисия ще представи своята стратегия за цифровия единен пазар на 6 май, съобщават от ЕК.

В София заместник-председателят Ансип ще се срещне и с президента на България Росен Плевнелиев, министър-председателя на България Бойко Борисов и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Той ще произнесе реч при откриването на конгреса WebIT за Централна и Източна Европа, най-мащабната среща в областта на информационните технологии (ИТ) на представители на предприятия и предприемачи в региона. Заместник-председателят Ансип ще говори и на конференция по въпросите на електронното управление, организирана от Българската асоциация за информационни технологии, с участието на български министри и депутати.

На 21 април Европейската комисия организира публичен дебат с Андрус Ансип в София на бул. Черни Връх 51, Paradise Center, ет.1 от 14:30 до 16:00 ч. като тогава ще коммисарят ще отговаря на въпросите на присъстващите в залата, както и на тези, зададени в социалната мрежа Twitter с хаштаг #EUdialogues.

Преди посещението си заместник-председателят Ансип заяви следното: „Цифровият единен пазар се изразява всъщност в „цифровизиране“ на основните свободи на единния пазар на ЕС и насърчаване на растежа и създаването на работни места на нашия континент. Хората трябва да могат свободно да прекосяват националните граници по интернет, точно както правят офлайн. Трябва да помагаме на иновативни предприятия в целия ЕС да растат, вместо да остават ограничени до националния си пазар. Това е важна възможност за България, която притежава динамичен ИТ сектор и редица примери за успех и огромен потенциал за създаване на работни места и за растеж.“

 

 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.