Вие сте тук

Рекорден ръст на бежанците по света

петък, 19 Юни, 2015 - 11:10
Тема: 

Почти 60 милиона души са прогонени от домовете си през изминалата година, сочи доклада на ВКБООН, агенцията на ООН за бежанците. Разпространен доклад на организацията показва, че броят на разселените по света вследствие на войни, конфликти и преследване е достигнал до най-високите регистрирани някога нива и нараства бързо, съобщава бТВ.

Новият Годишен доклад на ВКБООН за глобалните тенденции показва стремително нарастване на хората прокудени от своите домове – към края на 2014 г. броят им е 59.5 милиона, при 51.2 милиона една година по-рано и 37.5 милиона преди десет години. Увеличението спрямо 2013 г. е най-голямото регистрирано някога за една година.

Основният ръст започва от началото на 2011 г., когато избухва войната в Сирия, превърнала се в най-мощния самостоятелен двигател на разселване в света. През 2014 г., всеки ден средно 42 500 души са ставали бежанци, търсещи убежище или вътрешно разселени лица, което представлява четирикратно увеличение само за четири години.

Всеки 122–ти човек по света е бежанец, вътрешно разселен или търсещ убежище. Ако това бе населението на една страна, тя щеше да е 24-та по големина в света.

Докладът на Върховния комисариат на ООН за бежанците показва, че броят на бежанците и вътрешно разселените нараства като тази тенденция се наблюдава в регион след регион. През последните 15 години са избухнали или са били подновени поне 15 конфликта. Малко от тях са намерили решение, а повечето продължават да генерират ново разселване.

През 2014 г. едва 126 800 бежанци са могли да се завърнат по домовете си – най-скромният брой от 31 години насам.

Докладът на ВКБООН за световните тенденции показва, че само през 2014 г. 13.9 милиона души са се присъединили към разселеното население – четири пъти повече в сравнение с 2010 г.

По света е имало 19.5 милиона бежанци (при 16.7 милиона през 2013 г.), 38.2 милиона, разселени в границите на своите страни (при 33.3 милиона през 2013 г.) и 1.8 милиона чакащи решение по молби за убежище (при 1.2 милиона през 2013 г.). Тревожното е, че над половината от бежанците по света са деца.

„Свидетели сме на фундаментална промяна – неуправляемо навлизаме в ера, в която мащабът на глобалното принудително разселване и на необходимите ответни действия са такива, че пред тях бледнее всичко виждано досега“, заяви върховният комисар на ООН за бежанците Антонио Гутереш.

„Ужасяващо е, че от една страна тези, които разпалват конфликти, стават все по-безнаказани, а от друга страна международната общност изглежда напълно неспособна да работи заедно за прекратяване на войните и за въвеждане и запазване на мира”, коментира той.

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.