Вие сте тук

Еврогрупата одобри отпускането на помощ за Гърция

четвъртък, 20 Август, 2015 - 10:02

Първо заседание на гръцкия парламент след лятната му ваканция. Днес е и крайният срок за изплащането на вноска по дълга на страната към Европейската централна банка в размер на 3,2 милиарда евро.Още днес Атина ще получи 13 милиарда. Траншът одобрен от еврозоната ще позволи на Гърция да се разплати с кредиторите, коментира БНТ.

Финансовите министри от Еврозоната одобриха късно снощи отпускането на първия транш от третата спасителна програма за Гърция в размер на 23 милиарда евро. По този начин Атина ще може да плати навреме вноската по дълга си към Европейската централна банка. Преди окончателно да одобрят транша, 19-те чакаха по въпроса да се произнесат националните парламенти, като до последно се очакваше вотът на германския Бундестаг.

Планът включва финансова помощ във вид на заеми, която може да достигне 86 милиарда евро за три години. Тя е придружена от меморандум, в който се предвиждат редица мерки за бюджетни икономии и за реформи, които Атина трябва да изпълни. Първият транш е съставен от 10 милиарда евро, предназначени за рекапитализиране на гръцките банки, плюс 13 милиарда за покриване на плащания по дълговете на страната.

Гръцките депутати се връщат официално на работа днес и им предстои много работа. За да получат транша по новата програма, законодателите трябваше да одобрят пакет от 47 реформи. Една част от тях подлежат на допълнителни обсъждания и уточнения. Гръцки медии твърдят, че се обмисля и вот на доверие на правителството на Алексис Ципрас, след като народни представители от СИРИЗА оттеглиха подкрепата си от премиера заради тежките условия по третия спасителен план за Атина.

Тагове: 

ОСП: Говори науката

Платени публикации

pic

Регенеративното, или наричано още консервационно земеделие, използва по-систематичен и цялостен подход към земята, която се обработва, и прилага в обработката принципи, осигуряващи повишена продуктивност и биоразнообразие в дългосрочен план. В основата му стои доброто състояние и функциониране на почвите. Доброто състояние на почвата зависи от органичната материя, която включва всякаква жива материя като корени на растения, червеи, микроби.

pic

Международното общество за прецизно земеделие прие следната дефиниция за прецизно земеделие през 2019 г.: „Прецизно земеделие е управленска стратегия, която събира, обработва и анализира времеви, пространствени и индивидуални данни и ги съчетава с друга информация в подкрепа на управленски решения въз основа на изчисления на възможните промени. Резултатите са повишени ефикасност в употребата на ресурси, качество, продуктивност, доходност и устойчивост на селскостопанската продукция.“

pic

Формите на трудова заетост в сектор селско стопанство са три: самонаети (фермерите), наети (наемните работници) и семейна работна ръка. Тази заетост често се определя от анализаторите като непълна, допълнителна и неформална. Според данните на Агростатистиката в българското селско стопанство преобладава дела на самонаетите и семейните работници, а наетите са около 10% от всички работещи в земеделието.

pic

Интелигентните системи промениха изцяло традиционните методи на животновъдството като практика. Продуктивното и конкурентно животновъдство използва модерни технологии от рода на модели за машинно самообучение. Модерните технологии позволяват набиране на големи обеми от животновъдни данни, които могат да се използват за ежедневни морфологични, физиологични, фенологични и други свързани измервания.

pic

Селското стопанство е най-голямата индустрия в света и има много значимо въздействие върху околната среда. Много от неговите дейности причиняват замърсяване и деградация на почвите, водите и въздуха. То обаче може да играе и положителна роля, например чрез улавянето на парникови газове в почви и култури или намаляването на риска от наводнения, когато се прилагат определени земеделски практики. С разширяване на обхвата на тези практики въздействието се подобрява, но остава още много път, който трябва да се извърви.

pic

В подкаст "Какво прави науката за фермера?" можете да намерите информация по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.