Вие сте тук

ЕП иска промени в правилата от Дъблин и хуманитарни визи

Дата на публикуване: 
четвъртък, 10 Септември, 2015 - 14:23
Тема: 

Европейският парламент приветства новите предложения на Комисията за преодоляване на кризата с мигрантите и бежанците в резолюция, приета на 10 септември. Депутатите изразиха готовност да работят за промени в законодателството за изграждане на стабилна политика спрямо мигрантите и търсещите убежище. Текстът бе одобрен с 432 гласа „за“, 142 гласа „против“ и 57 въздържали се, съобщават от ЕП.

След като ЕП подкрепи на 9 септември предложението за преместване на 40 000 души, потърсили убежище в Италия и Гърция, в други страни от ЕС, депутатите приветстваха и плановете на Комисията за преразпределение на още 120 000 души, потърсили убежище в Италия, Гърция и Унгария. Те изразиха одобрение и за създаването на постоянен механизъм, който ще измени сега действащите правила от Дъблин, определящи коя страна трябва да разгледа молбата за убежище.

Депутатите освен това припомнят подкрепата си за спешно въвеждане на задължителен механизъм за преместване, при който се вземат предвид, доколкото е възможно, предпочитанията на бежанците.

Парламентът се обявява и за приемането от страните-членки на бежанци от страни извън ЕС чрез задължителна програма за презаселване. Според депутатите ЕС и страните-членки трябва да работят за създаване на безопасни и законни пътища за бежанците като хуманитарни коридори и визи. Парламентът смята за необходимо да се измени Визовият кодекс чрез включване на по-конкретни разпоредби относно хуманитарните визи и призовава държавите-членки да направят възможно подаването на заявления за предоставяне на убежище в техните посолства и консулски служби.

Идеята за съставяне на списък с безопасни страни на произход, който да се използва за по-бързо разглеждане на искания от граждани на някои страни, не трябва да нарушава принципа на забраната за връщане на търсещи убежище в опасни за тях места и да подкопава правото на убежище на отделните хора, особено ако те са от уязвими групи, се заявява в резолюцията.

Парламентът призовава за ефективно прилагане на Общата европейска система за предоставяне на убежище, за да се гарантира, че в целия ЕС се прилагат последователни и хуманни стандарти.

Депутатите изразяват подкрепа за свободното придвижване в рамките на Шенгенското пространство, като в същото време подчертават нуждата от ефективно управление на външните граници.

Депутатите припомнят, че са нужни мерки срещу първопричините за миграционната криза като бедността, неравенството, корупцията, лошото управление и въоръжените конфликти. Това трябва да бъде основната тема на предстоящата среща на високо равнище в Малта на 11-12 ноември, посочват те. Нужни са и строги санкции срещу трафикантите на хора, се заявява в текста.

Парламентът призовава Комисията и Върховния представител на ЕС за външната политика Федерика Могерини да свикат международна конференция за кризата с бежанците с участието на ЕС, страните-членки, агенции на ООН, САЩ, международни неправителствени организации и арабските държави с цел създаване на обща стратегия за хуманитарна помощ в световен мащаб.

Депутатите приветстват усилията на групи на гражданското общество и на отделни граждани, които се мобилизират масово из цяла Европа за посрещане и предоставяне на помощ на бежанци и мигранти. „Подобни действия представляват доказателство за реално придържане към европейските ценности и са знак за надежда за бъдещето на Европа“, посочва приетата резолюция.